Monthly Archives: 九月 2016

世紀危機

2016美國總統大選辯論希拉里對決特朗普引來全球關注,原因實在太多,譬如莊重對欺 … 繼續閱讀

張貼在 政治 | 發表留言

互聯網帶來的虛妄

互聯網應用愈來愈廣泛,愈來愈多的傳統市場被搬到網絡上,拜網絡的性能所賜,這些網上 … 繼續閱讀

張貼在 隨筆 | 發表留言

2016香港立法會選舉,「雷動計劃」,何謂「非建制」

2016香港立法會選舉塵埃落定,58%投票率(總投票數超過220萬)打破回歸以來 … 繼續閱讀

張貼在 政治 | 發表留言